НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Бардадим Тамара Олексіївна

с. н. с. відділу №115, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044-526-45-68
email: tbardadym@gmail.com

Коротка бiографiя

1952 р. народження, закiнчила факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1976), аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1979), захистила кандидатську дисертацію «Дослідження деяких задач переслідування та управління з неповною інформацією» (1981). З 1979 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Звання старшого наукового співробітника отримала у 1998 р.

Науковi iнтереси

  • диференціальні ігри, теорія оптимального управління
  • математична статистика
  • методи недиференційовної оптимізації та їх застосування

Основнi результати

1. Одержано достатні умови завершення диференційних ігор переслідування зі змінною затримкою інформації та різнотипними обмеженнями на управління.

Бардадым Т.А. Линейная игра преследования с переменным запаздыванием информации // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики АН УССР. – 1980. – С. 26–31.

Бардадым Т.А., Чикрий Г.Ц. Об одной игре преследования с переменным запаздыванием информации // Кибернетика. –1980. – № 6. – С. 130–131.

Бардадым Т.А. Задача преследования с простым движением и разнотипными ограничениями на управления // Кибернетика. – 1982 – № 2. –С. 80–84

2. Одержано асимптотичні розклади ряду функціоналів, пов’язаних з нелінійною моделлю регресії, зокрема функціоналів для методів “складаного ножа” та крос-перевірки.

Бардадым Т.А., Иванов А.В. Асимптотические разложения, связанные с функционалом метода “складного ножа”, I и II // Укр. матем. журнал. – 1995. – Т. 47. – I: № 4.– С. 443–451. –  II: № 6. – С. 731–736.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотичний розклад функціоналу крос-перевірки // Теорія ймовірн. та матем. статистика. – 1996. – № 54. – С. 1–9.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. Asymptotic method for resampling functionals investigation // Theory of Stochastic Processes. –1996. – Vol. 2 (18). – № 1–2. – P. 108–113.

3. Доведено конзистентність та асимптотичну нормальність Lα-оцінки у нелінійній регресійній моделі.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотична нормальність Lα-оцінок у нелінійній регресійній моделі // Доповіді АН України, сер. А, 1988. – № 8. – С. 68–70.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On consistency of Lα-estimators in heteroscedastic nonlinear regression model // Theory of Stochastic Processes. –1997. – Vol. 3 (19). – № 1–2. – P. 93–99.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On asymptotic normality of Lα-estimator of nonlinear regression model parameter // Theory of Stochastic Processes. –1999. – Vol. 5 (21). – № 3–4. – P. 6–16.

4. Побудовано моделі та обгрунтовано залежності між рядом економічних показників української економіки, зроблено прогнози щодо подальших змін цих показників.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F., Molyboha A. Cointegration and Forecasting Time Series for Some Kinds of Food in Ukraine // Int. J. of Applied Math. – 2003. – Vol. 13. – No. 4. – P. 369-389.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Linear Equilibrium Relations Between Ukrainian Mean Wages and Basic Food Prices in the Decade 1992-2001 // WSEAS Transactions on Mathematics, July 2004. – Issue 3. – Vol. 3. – P. 647–654.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Cointegration Analysis as a Tool to Measure the Purchaising Power of Ukrainian Mean Total Wages // Int. J. of Applied Math. 2007. – Vol. 34. – No. 1. – P. 87–116.

5. Досліджено окремі питання розв’язання недиференційовних задач оптимізації, що стосуються використання надлишкових обмежень, регуляризації нелінійних задач оптимізації, побудови Ф-функцій для задач упаковки.

Бардадым Т.А. Особенности замены переменных при использовании избыточных ограничений // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008. – № 7. – С. 96–101.

Бардадым Т.А., Лаптин Ю.П. Некоторые подходы к регуляризации нелинейных задач оптимизации // Проблемы управления и информатики. – 2011. –№ 3. – С. 57–68.

Бардадым Т.А., Березовский О.А. Заметки о подходах к построению Φ-функций для эллипсов // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2013. – № 2. – С. 50–56.

Співавтор книг:

1. Задачи оптимального проектирования надежных сетей / Шор Н.З., Сергиенко И.В., Бардадым Т.А. и др. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

2. Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / Стецюк П.И., Бортис Г., Эмменеггер Ж.-Ф., Бардадым Т.А. и др. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – 336 с.,

Основні наукові переклади:

 

1. Ириарт-Уррути Ж.-Б. Оптимизация и выпуклый анализ. Сборник задач и упражнений / Пер. с фр. Т.А. Бардадым. – К.: Изд. компания „КИТ”, 2004. – 372 с.

2. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія: внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Пер. з англ. Т.О. Бардадим. – К.: Вид. Дім ”Києво-Могилянська академія”, 2007. – 560 с.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail