НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

I.В. СЕРГIЄНКО, академік Національної академії наук України, д-р фіз.-мат. наук, професор


 

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Д. Баум, проф., Німеччина

Ж. Боннiн, проф., Франція
А.Д. ГВIШIАНI, акад. Рос. акад. наук
Д. ГIЛБЕРТ, проф., Англія

Ф. ГЛОВЕР, проф., США
В.А. ЄМЕЛIЧЕВ, проф., Білорусь
Ю.І. ЖУРАВЛЬОВ, акад. Рос. акад. наук
А.Б. КУРЖАНСЬКИЙ, акад. Рос. акад. наук
В.Л. МАКАРОВ, акад. Рос. акад. наук
А. ПАКШТАС, проф., Англія
П.М. ПАРДАЛОС, проф., США
Э.Х. ТИУГУ, акад. Акад. наук Естонії

РЕДКОЛЕГIЯ:

А.В. АНIСIМОВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

В.Ф. ГУБАРЕВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

А.М. ГУПАЛ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

Г.П. ДОНЕЦЬ, д-р фіз.-мат. наук

Ю.М. ЄРМОЛЬЄВ, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

В.К.ЗАДІРАКА, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ, акад. Нац. акад. наук України та Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук
М.Ю. ІЛЬЧЕНКО, акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

В.С. КОРОЛЮК, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук

М.Ю. КУЗНЄЦОВ, чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук

В.М. КУНЦЕВИЧ, акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук
В.Н. РЕДЬКО, акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
03680, ГСП, Київ 187
Проспект Академіка Глушкова, 40
УКРАЇНА

Тел.: +38(044)526-64-61
Тел.: +38(044)526-00-59
kisa-casa@ukr.net
www.kibernetika.org

Журнал «Кiбернетика та системний аналiз»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:

КІБЕРНЕТИКА
Теоретичні проблеми кібернетики
Проектування кібернетичних систем
Проблеми штучного інтелекту

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
Теорія систем і математичні питання системного аналізу
Теорія оптимальних рішень
Прикладні методи системного аналізу

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ
Архітектура програмно-технічних комплексів
Математичне і програмне забезпечення
Нові інформаційні технології в медицині, біології, лінгвістиці, юриспруденції тощо

НОВІ ЗАСОБИ КІБЕРНЕТИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 


Міжнародний науково-теоретичний журнал «Кибернетика и системный анализ» (до № 4 1991 року називався «Кибернетика») заснований у січні 1965 року в Інституті кібернетики АН УРСР.

Започаткував видання журналу основоположник iнформацiйних технологiй в Україні, засновник і перший директор Інституту кібернетики АН УРСР, віце-президент Академії наук УРСР, академік АН УРСР і АН СРСР Віктор Михайлович Глушков, який став першим головним редактором журналу.

Наразі журнал очолює директор Інституту кібернетики академік НАН України Іван Васильович Сергієнко (головний редактор). Впродовж усього часу існування журналу до складу його редакційної колегії та міжнародної редакційної ради входили фахівці в галузі кібернетики та інформаційних технологій — вчені зі світовим ім’ям, які забезпечують якісне незалежне рецензування та відбір статей.

Журнал публікує оригінальні оглядові статті, проблемні та дискусійні матеріали, звіти коференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.

З моменту заснування журнал «Кибернетика и системний анализ» («Кибернетика») в повному обсязі перекладається англійською мовою різними видавництвами США та міжнародними видавництвами наукової літератури.

На даний час журнал перекладається у США англійською мовою у видавництві Springer під назвою «Cybernetics and Systems Analysis«. Журнал «Кибернетика и системный анализ» входить до переліку профільних видань України до розділів «Технічні науки» та «Фізико-математичні науки» та реферується у Реферативному журналі та Базах даних ВИНИТИ (Росія, Москва, тел. 007-495 155-42-17 ).

Журнал Cybernetics and Systems Analysis (переклад журналу «Кибернетика и системный анализ» англійською мовою) реферується або індексується такими фірмами та агентствами: SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest.

У 2010 році журнал приєднався до Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics — COPE) — недержавної організації видавців наукових журналів, зареєстрованої у Великій Британії, членами якої є такі поважні наукові видавництва як Elsevier, Springer та Kluwer. Це дало змогу підвищити рівень публікацій та забезпечити їх оригінальність.

Головний редактор:

В.М. КУНЦЕВИЧ

Заступник головного редактора:

Н.В. ТУРОВЄРОВА

Члени редколегії:

В.М. БЄЛОВ

С.Н. ВАСИЛЬЄВ (Росія)

Ф.Г. ГАРАЩЕНКО

В.Ф. ГУБАРЄВ

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

П. ІОАННОУ (США)

М.Ю. КУЗНЄЦОВ

В.Б. ЛАРІН

Б. МОРДУХОВИЧ (США)

Р. ОРТЕГА (ФРАНЦІЯ)

І.В. СЕРГІЄНКО

І.М. ЧЕРЕВКО

А.О. ЧИКРІЙ

Р.М. ЮСУПОВ (РОСІЯ)

 


 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
03680 ГСП Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1,

Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ (кімн. 106, 108).

Тел.: +038 (044) 526 22 29

red@nonnared.kiev.ua

turnonnared@gmail.com

http://inform.icybcluster.org.ua

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи ідентифікації та адаптивного управління;
 • оптимальне управління і методи оптимізації;
 • математичне моделювання та дослідження складних керованих систем;
 • загальні проблеми дослідження космосу;
 • управління фізичними об’єктами і технічними системами;
 • управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами;
 • методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;
 • якісні методи в теорії керованих систем;
 • методи обробки інформації;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • технічні засоби для вимірювань та управління;
 • космічний моніторинг;
 • економічні та управлінські системи;
 • управління в біологічних і природних системах;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • проблеми захисту інформації.

Журнал регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ), «Реферативний журнал» (Росія, Москва, ВІНІТІ), «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство), «Прикладна механіка » (« Applied mechanics Reviews », США, Американське товариство інженерів-механіків).

Журнал включений до переліку профільних видань ДАК України. Інформацію про журнал включено до передплатних каталогів: Каталогу періодичних видань України; Каталогу Агенції «Роспечать». Передплатний індекс 74002. Зведений каталог періодичних видань академій наук – членів МААН. Передплатний індекс – 10033.

«Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» розповсюджується лише по передплаті. В каталогах журнал представлений під буквою «М».

Журнал у повному обсязі перевидається англійською мовою видавничою фірмою BEGELL HOUSE, INC. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences».

Інформацію про передплату на це видання можна отримати на сайті http://www.edata-center.com/orbits/6042a24d2b32b2df.html

Журнал включено до бази даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI) та до реферативної бази даних Scopus.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В.І. Гриценко, проф., чл.-кор. НАН України

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

О.В. Палагiн, д.т.н., проф., академік НАН України

Е.А. Савченко, к.т.н.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Технічні науки:

С.В. Абламейко, д.т.н., проф., акад. НАН РБ (Беларусь)

Baranoff Samarij, д.т.н., проф. (Канада)

Т.Ф. Бекмуратов, д.т.н., проф., акад. АН РУз (Узбекистан)

М.З. Згуровський, д.т.н., проф., академік НАН України

Д.В. Лебедев, д.т.н., проф. (Київ)

В.В. Павлов, д.т.н., проф., (Київ)

Т.П. Подчасова, д.т.н., проф. (Київ)

Л.А. Пономаренко, д.т.н., проф. (Київ)

Л.С. Файнзильберг, д.т.н. (Київ)

Ю.І. Якименко, д.т.н., проф., академік НАН України

Фізико-математичні науки:

П.Л. Андон, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України (Київ)

А.В. Анiсiмов, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України

Г.П. Донець, д.ф.-м.н. (Київ)

В.К. Задирака, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України (Київ)

П.С. Кнопов, д.ф.-м.н., проф. (Київ)

В.Ю. Мейтус, д.ф.-м.н. (Київ)

А.О. Чикрій, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України (Київ)

М.І. Шлезінгер, д.ф.-м.н., проф. (Київ)

Ю.Г. Шукурян, д.ф.-м.н., проф. (Вірменія)

Економічні науки:

А.А. Любич, д.е.н., проф. (Київ)

Е.І. Ляшенко, д.е.н., проф. (Київ)

М.В. Макарова, д.е.н., проф. (Київ)

А.М. Онищенко, д.е.н., проф. (Київ)

С.П. Риппа, д.е.н., проф. (Київ)

М.І. Скрипниченко, д.е.н., проф. (Київ)

А.І. Уринцов, д.е.н., проф. (Росія)

 


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680 ГСП Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40, корп. 6, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України

Тел.: (+38 044) 526 00 09, (+38 044) 526 00 09

savchenko_e@meta.ua

http://usim.irtc.org.ua/

 


Міжнародний журнал «Управляющие системы и машины»

ПРОБЛЕМАТИКА

Загальні питання інформатики та інформаційних технологій
Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій
Теорія систем та інтелектуальне управління
Новітні методи в інформатиці
Технічні засоби інформатики

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Образне мислення

Методи та засоби обробки даних та знань
Інформаційні та комунікаційні середовища

Проблеми інформаційної безпеки

Програмна інженерія та програмні засоби

Електронні системи навчання

Інформаційні технології в соціально-економічних системах

Економіко-математичне моделювання

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Хроніка, конференції, виставки, листи до редакції, дискусії, нові книги

 


 

Міжнародний журнал «Управляющие системы и машины» заснований в 1972 році в Інституті кібернетики АН УРСР.

Засновники: Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Фонд Глушкова.

УДК 004.8 + 004.9 + 519.7 + 330.46

З липня 2014 УСиМ включений в РІНЦ (РІНЦ).  Входить у каталог наукових видань ВАК України з фізико-математичних, технічних і економічних наук (постанови президії ВАК України № 1-05 / 1 від 10.02.2010 р та № 1-05 / 3 від 14.04.2010 р)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 17215 — 5985 ПР від 27.10.2010 р.

Періодичність видання — 1 раз на 2 місяці.

Мови видання: російська, англійська, українська.

Передплатний індекс: 71008.

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html 

Видання індексується Google Scholar.

І.В. Сергієнко, акад. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (головний редактор),

В.І. Гриценко, к.т.н., проф., чл.-кор. НАН України (головний редактор),

Л.М. Козак, д.б.н. (заступник головного редактора).

 

 


 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

Технічні науки:

Гаращенко Ф.Г., д.т.н., проф. (Київ),

Губарєв В.Ф., д.т.н., чл.-к. НАНУ, (Київ),

Hänßgen Klaus, prof. (Leipzig, Germany),

Кунцевич В.М., д.т.н., акад. НАНУ (Київ),

Павлов В.В., д.т.н., проф. (Київ),

Тимофєєва Н.К., д.т.н. (Київ),

Файнзільберг Л.С., д.т.н. (Київ).

 

Фізико-математичні науки:

Анісімов А.В., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ),

Глібовець М.М., д.ф.-м.н., проф. (Київ),

Гупал А.М., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ),

Модрухович Б.Ш., д.ф.-м.н., проф. (Detroit, USA),

Ченцов О.Г., д.ф.-м.н., чл-корр РАН (Єкатеринбург, Росія),

Чикрій А.А., д.ф.-м.н., чл.-к. НАНУ (Київ), Шлезінгер М.І., д.ф.-м.н., проф. (Київ).

 

Медичні науки:

Бєлов В.М., д.м.н., проф. (Київ),

Бичков В.В. д.м.н., (Київ), Ganushchak Yuri, MD, PhD (Maastricht, Netherlands),

Годлевський Л.С., д.м.н., проф. (Одеса),

Голубчиков М.В., д.м.н., проф. (Київ),

Коваленко О.С., д.м.н., проф. (Київ),

Майоров О.Ю., д.м.н., проф. (Харків).

 

Біологічні науки:

Антомонов М.Ю., д.б.н., проф. (Київ),

Кальниш В.В., д.б.н., проф. (Київ),

Кіфоренко С.І., д.б.н. (Київ),

Кнігавко В.Г., д.б.н., проф. (Харків),

Котова А.Б., д.б.н., проф. (Київ),

Лябах К.Г., д.б.н. (Київ),

Navakatikyan Michael, PhD, BSc (Australia).

 

 


 АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 7, к. 139

м. Київ, 03680 МСП, Україна
Тел.: (+38 044) 503 95 62
Заст. головного редактора — Козак Людмила Михайлівна
kvt@irtc.org.ua

http://kvt.irtc.org.ua

Журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем)

НАУКОВІ  РОЗДІЛИ: 

 

 • Системи управління
 • Інформаційні технології та системи
 • Інформатика
 • Медична і біологічна кібернетика

 

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html


Журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» засновано за ініциативою В.М. Глушкова у 1965 році як міжвідомчий збірник наукових праць. Засновники – Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

У збірнику публікуються оригінальні наукові статті, у яких надано результати досліджень у галузі теорії та практики інформаційних технологій і систем, дискретних, складних та ергатичних систем управління, а також розглядаються актуальні питання інформатики, медичної та біологічної кібернетики.

 

Журнал виходить 4 рази на рік. Обсяг – 100 с.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12649-1533Р від 14.05.2007

 

Видання індексується Google Scholar.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

С.О. Довгий, д-р фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАНУ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

О.М. Трофимчук, д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В.П. Вишневський, д-р екон. наук, акад. НАНУ

В.М. Геєць, д-р екон. наук, акад. НАНУ

Л.Ф. Гуляницький, д-р техн. наук

Ю.І. Калюх, д-р техн. наук

С.І. Левицький, д-р екон. наук

Р.М. Лепа, д-р екон. наук

В.О. Романов, д-р техн. наук

В.А. Пепеляєв, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Петрухін, д-р техн. наук

С.К. Полумієнко, д-р фіз.-мат. наук

О.Г. Рогожин, д-р екон. наук

І.В. Сергієнко, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАНУ

Д.В. Стефанишин, д-р техн. наук

П.І. Стецюк, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Устименко, д-р фіз.-мат. наук

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

О.М. Ведута, д-р екон. наук, проф., Росія

Р. Еспехо, проф., Великобританія

А. Крайка, Польща

А. Леонард, проф., Канада

П. Миколайчак, проф., Польща

Є.О. Нурмінський,  д-р фіз.-мат. наук, проф., Росія

В.М. Полтерович, д-р екон. наук, проф., акад. РАН, Росія

В.І. Суслов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. РАН, Росія

Ю.С. Харін, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАНБ, Білорусь


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору HАH України 

Тел.: +38 044 2458797, +38 044 5242262

E-mail: economconsult@gmail.com

Математичне моделювання в економіці (спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору HАH України та Інститутом економіки та прогнозування HАH України)

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характеру, науково-практичні матеріали з питань математичного моделювання і прогнозування, розвитку кібернетичної складової і застосування сучасних програмно-апаратних засобів для математичного моделювання.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

 • Інформаційні технології в економіці
 • Математичні та інформаційні моделі в економіці
 • Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці
 • Дискусійні повідомлення

Свідоцтво про реєстрацію  КВ № 20259-10659Р від 14.07.2014

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

Видання індексується Google Scholar.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Пошта / Mail